Ets a: Inici > L'Ajuntament | Atenció al Ciutadà
Atenció al Ciutadà


* Nom i cognoms:
* DNI:
* Telèfon:
* Correu electrònic:
* Queixa, suggeriment, consulta, opinió...:
Vol mantenir una reunió amb el regidor per parlar d'aquest assumpte?
 SÍ    NO

Vol mantenir una reunió amb el tècnic de l'Àrea per parlar d'aquest assumpte?
 SÍ    NO

(*) Camps obligatoris
Ajuntament de Ripoll. Webs d'interès  EnvieuLa vostra petició es deriva automàticament al departament responsable de cada matèria. Les incidències, els suggeriments i les queixes que s'enviïn per aquest apartat d'atenció al ciutadà no tenen, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu, ni aturen els terminis establerts en la normativa vigent.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals s'incorporaran al fitxer Serveis d'Informació i Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Ripoll, amb la finalitat de gestionar de forma multicanal el servei d'informació i l'atenció a les persones que contacten amb aquest Ajuntament i/o fan ús de serveis municipals, així com informar d'aquells serveis o actuacions municipals que, en base a les dades facilitades, es consideri que poden ser del vostre interès. Les dades recollides també poden ser incorporades en altres fitxers de l'Ajuntament de Ripoll, d'acord amb la legislació o la normativa vigent en cada cas. No es cediran dades a tercers excepte quan ho requereixi la pròpia tramitació o la persona usuària ho autoritzi expressament. Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l'Ajuntament: Plaça Ajuntament número 3 - 17500 Ripoll, indicant clarament en l'assumpte "Exercici de dret LOPD".
Ajuntament de Ripoll. Pl. Ajuntament, 3 17500 Ripoll. Girona Tel. 972 71 41 42 Fax. 972 70 36 16